? Kadim Hikmet Akademisi | Kadro | Prof. Dr. Muhittin Macit | Prof. Dr. Muhittin Macit
HESABIM
G?R?? YAP

Ho?geldiniz! Hesab?n?za buradan giri? yapabilirsiniz.ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.


Prof. Dr. Muhittin MACİTTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Gazzâli’nin Determinizmi Eleştirisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2002 yılında da “İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri” isimli doktora tezini tamamladı. 1996 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında da profesörlük unvanını aldı. 2010 yılından itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurucu başkanı olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış kitap ve makaleleri şunlardır:


            Eserler


1. İbn Sînâ’nın Doğa Felsefesi ve Meşşâî Gelenekteki Yeri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2006.

2. İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Arapça çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004.

3. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, Arapça çeviri,  Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005.

4. İbn Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2012

5. İbn Rüşd, Metafizik Büyük Şerhi (Tefsîru Mâ-ba‘de’t-tabîa‘), Arapça çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016

6. İbn Sînâ, Fizik I, Arapça çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005.

7. İbn Sînâ, Fizik II, Arapça çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005.

8. J. R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (Zihin Felsefesi), İngilizce çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004.

9. J. R. Searle, Bilinç ve Dil, İngilizce çeviri,  Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005.

10. İbn Sînâ, Kategoriler, Arapça çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2010

11. J.F. Masterson, Borderline Yetişkinlerde Psikoterapi, İngilizce çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2009

12. Mark A. Whisman, Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Terapisi, İngilizce çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2010

13. Robert L. Leahy, Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, İngilizce çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004

14. İbn Sînâ, Sema ve Âlem, Arapça çeviri,  Litera Yayıncılık, İstanbul, 2010            Makaleler


 “Some Remarks On Ghazâlî’s Crisis In The Rescuer From Error (Al-Munqidh Min Al-Dalâl)” Journal of Islamic Research, 5/2010.

  İbn Sina’s Attitude Towards Plato and Aristotle” International İbn Sina Symposium (Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Kitabı), İstanbul 2008.

  The Christian Translators Of Baghdad In The Ninth And Tenth Century” International Baghdad Symposium (Uluslararası Bağdat Sempozyumu Kitabı), İstanbul 2008

 “Consciousness and Environment-Çevre ve Bilinç”, International Symposium On Environment And Religion, İstanbul 2008

 “Medeniyetlerin Kimlik ve Kendilik Oluşturma Süreçlerinde Çeviri Faaliyetlerinin Psiko-Sosyal Rolü”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25, 79-102 (2003/2).

 “Fârâbî’ye Nispet Edilen İki Risale”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26, 5-21 (2004/1). 

 “Aristoteles ve İbn Sînâ’da Nefs-Beden İlişkisi Problemi ve Modern Zihin Felsefesindeki Bazı Yansımaları”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26, 59-83 (2004/1)

 “İmkân Metafiziği Üzerine; Gazzâli’nin Felsefi Determinizmi Eleştirisi”, Dîvân İlmi Araştırmalar, 93-141, (1997/1)